17.10.200621:46 Zpravodaj 369
z vernisáže
z tvorby
z tvorby z tvorby z tvorby z tvorby